Nauka czeskiego – Więcej potu na treningu…

“Więcej potu na treningu, mniej krwi na ringu” – to trafne porównanie ma również czeski odpowiednik: “Těžko na cvičišti, lehko na bojišti”. Np. Nauč se pořádně na ten test. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Alena se dlouho připravovala...

Nauka czeskiego – pieśń przyszłości

Powracamy do cyklu przydatnych czy ciekawych zwrotów frazeologicznych. Dziś “pieśń przyszłości” – czyli po czesku “hudba budoucnosti”.   Np. Naše firma plánuje změnu kanceláře někam do centra, ale to je hudba budoucnosti. Bude to...

Nauka czeskiego – kłamać jak z nut

Czeskim odpowiednikiem frazeologizmu “kłamać jak z nut” jest “lhát jako když tiskne” – czyli ktoś kłamie jak gdyby (to) drukował. Np.: “Lhala, jako když tiskne, ale nedokázala je přesvědčit”. “Já ti nevěřím, ty určitě...