Nauka czeskiego – Więcej potu na treningu…

„Więcej potu na treningu, mniej krwi na ringu” – to trafne porównanie ma również czeski odpowiednik: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti”. Np. Nauč se pořádně na ten test. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Alena se dlouho připravovala...

Nauka czeskiego – pieśń przyszłości

Powracamy do cyklu przydatnych czy ciekawych zwrotów frazeologicznych. Dziś „pieśń przyszłości” – czyli po czesku „hudba budoucnosti”.   Np. Naše firma plánuje změnu kanceláře někam do centra, ale to je hudba budoucnosti. Bude to...

Nauka czeskiego – kłamać jak z nut

Czeskim odpowiednikiem frazeologizmu „kłamać jak z nut” jest „lhát jako když tiskne” – czyli ktoś kłamie jak gdyby (to) drukował. Np.: „Lhala, jako když tiskne, ale nedokázala je přesvědčit”. „Já ti nevěřím, ty určitě...