Czeskim odpowiednikiem frazeologizmu „kłamać jak z nut” jest „lhát jako když tiskne” – czyli ktoś kłamie jak gdyby (to) drukował.

Np.: „Lhala, jako když tiskne, ale nedokázala je přesvědčit”.

„Já ti nevěřím, ty určitě lžeš jako když tiskne!”