Polityka prywatności

Akcent Jana Kępska

NOWA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Akcent Jana Kępska z siedzibą ul. Łowicka 56/8, 02-531 Warszawa będąca właścicielem niniejszej strony internetowej oraz administrátorem danych osobowych zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników tej strony internetowej oraz naszych kursantów w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Firma Akcent Jana Kępska informuje, że dane osobowe traktowane są z należytą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:

 •  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

Firma Akcent Jana Kępska oświadcza, iż zbiera dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane oraz ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

Poniżej informujemy o celach i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych przez Akcent, zakresie ich wykorzystania oraz okresie przechowywania.

Dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

 1. Cel: Świadczenie usług.
  • Do świadczenia usług nauki języków obcych przetwarzamy:
 2. Dane kontaktowe (imię i nazwisko)
 3. Dane telefoniczne (numer telefonu)
 4. Dane poczty elektronicznej (e-mail)

Podanie ww. danych jest zawsze dobrowolne, ale zarazem niezbędne w celu realizacji umowy świadczenia usług.

1.2 Udostępnianie danych

Wyżej wymienione dane mogą być udostępnione zaufanym podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu bieżącej obsługi księgowej i wywiązania się z obowiązków prawnych związanych np. z prawem podatkowym (księgowość – biuro rachunkowe) lub w celu optymalizacji funkcjonowania narzędzi informatycznych (zewnętrzny dostawca usług IT) firmy Akcent. Nie sprzedajemy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim.

1.3 Podstawa prawna

 1. zawarcie i wykonanie umowy świadczenia usług
 2. wyrażona zgoda (np. w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej)
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie Akcent.

1.4 Sposób zbierania danych osobowych:

 • Dane zbierane podczas kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego. W przypadku kiedy wybierzesz, kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie, będziemy przetwarzać następujące Twoje dane: Imię i nazwisko, adres e-mail.
 • Pozostałe źródła pochodzenia danych. Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji telefonicznie lub mailowo, to w niektórych przypadkach zapisujemy Twój adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, nazwę firmy. Wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

1.5 Okres przechowywania

Dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji usługi – czyli przez okres trwania jednego semestru  w przypadku kursów grupowych albo przez okres trwania świadczenia usługi w przypadku kursów indywidualnych.

Maksymalny okres przechowywania danych w celach rozliczeniowych wynosi 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem ustawowego treminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Cel: Analityczny.

2.1 Do celów analitycznych korzystamy z plików typu Cookies. Informacje te pozwalają nam na przykład na udoskonalenie oferowanych przez nas usług, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty oraz wybór optymalnej formy reklamy. Pliki typu Cookies wykorzystywane są do celów generowania statystyk oglądalności strony oraz dla zapewnienia wygody podczas przeglądania strony. Każdy użytkownik może sam zarządzać swoimi plikami Cookies poprzez ich zablokowanie w swojej przeglądarce internetowej, może też usunąć już wygenerowane pliki. Za pliki Cookie serwisów obcych (Google, Facebook) firma Akcent nie ponosi odpowiedzialności i nie ma na nie żadnego wpływu. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

Począwszy od 2018 r. zapewniliśmy naszym użytkownikom certyfikat ssl zabezpieczający przeglądanie naszej strony internetowej oraz bezpieczne przekazanie nam informacji z formularza kontaktowego.

2.2 Udostępnianie danych

Wyżej wymienione dane udostępniamy tylko okazjonalnie zaufanemu dostawcy usług IT, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jak zaznaczono wcześniej danych osobowych naszych klientów nigdy nie sprzedajemy osobom trzecim.

2.3 Podstawa prawna

Wyrażona dobrowolnie przez użytkownika zgoda poprzez zatwierdzenie polityki cookie w stopce strony poprzez kliknięcie „Zgadzam się“ przez użytkownika.

2.4 Okres przechowywania

 Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia użytkownika końcowego przez okres 1 roku. Użytkownik może także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

3. Każdy użytkownik ma prawo do:

a. Dostępu do swoich danych

b. Sprostowania (poprawienia) swoich danych

c. Sprzeciwu

d. Ograniczenia przetwarzania danych

e. Przenoszenia danych

f. Wyrażenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie

g. Usunięcia swoich danych

Ze swoich uprawnień każdy użytkownik może skorzystać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście – poprzez złożenie stosownej dyspozycji w naszej siedzibie przy ul. Łowicka 56/8, 02-531 Warszawa.

Użytkownik może zgłosić swoje żądania pod adresem e-mail: akcent@akcent24.pl

 

Akcent

Zadzwoń:
(+48) 505 919 856

Napisz:
akcent@akcent24.pl

Archiwum bloga