Informacje i warunki

Kursy języka czeskiego

Zapisy

Zapisy na kurs odbywają się drogą mailową. Wystarczy zgłosić swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz informację, jaki kurs Pana/Panią interesuje. Mailowo lub telefonicznie ustalimy poziom językowy kandydata z zastrzeżeniem, że grupę można w pierwszym tygodniu danego semestru zmienić w zależności od posiadanych umiejętności (decyzję podejmuje lektor wspólnie ze słuchaczem). Uczestnicy kursów dla początkujących otrzymują tylko mailowe potwierdzenie przyjęcia ich zgłoszenia. Tydzień przed rozpoczęciem kursów wszyscy kursanci otrzymują szczegółowe informację na temat kursu (dzień, godzina, adres, jak dojechać, lektor prowadzący atp.) drogą mailową.

Terminy

Przy każdym kursie opisanym na niniejszej stronie internetowej podano aktualny termin rozpoczęcia najbliższych kursów, a także ilość godzin lekcyjnych w tygodniu, którą kurs obejmuje. Dla firm oferujemy możliwość uzgodnienia specjalnego programu odpowiadającego potrzebom klienta zarówno pod względem tematyki, jak też ilości godzin lekcyjnych.

Miejsce

Kursy prowadzone są w Warszawie przy ul. Łowickiej 56/8, 5 minut od stacji metra POLE MOKOTOWSKIE. Zajęcia odbywają się w przytulnej sali zaaranżowanej i wyposażonej w sposób idealny do nauki języków obcych. Dla firm istnieje możliwość dojazdu do siedziby zamawiającej firmy.

Lektor

Wszystkie kursy języka czeskiego od poziomu B1+ prowadzi czeski native-speaker. Więcej o mnie można przeczytać w zakładce O firmie. Kursy dla początkujących prowadzę osobiście lub inny doświadczony lektor (po bohemistyce, dłuższym pobycie w Czechach oraz z pedagogicznym wykształceniem).

Ogólne warunki

Zapewniamy małe, kameralne grupy liczące 4-9 osób. Dzięki temu w zajęciach mogą aktywnie uczestniczyć wszyscy kursanci, a lektor może szybko reagować na indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników. Jeżeli nie uda się zgromadzić minimalnej liczby chętnych, będziemy się kontaktować i uzgodnimy inne dogodne rozwiązanie dla klienta (np. indywidualne zajęcia). W sytuacji, gdy kursant z jakichkolwiek przyczyn pisemnie zrezygnuje z kursu w terminie do 14 dni od planowanego rozpoczęcia kursu włącznie, przysługuje mu zwrot opłaty za kurs. W przypadku kursów indywidualnych jeżeli kursant zgłosi swoją nieobecność do godz. 17.00 dnia poprzedniego, zajęcia przesuwają się na kolejny uzgodniony termin i słuchacz ich nie traci. Pakiet na 10 zajęć jest ważny przez okres maks. 20 tygodni od daty pierwszych zajęć.

Płatności

Płatności za kurs można dokonać przelewem bankowym, na następujące konto w Alior Banku:
20 2490 0005 0000 4500 9548 9049 (nazwa odbiorcy: Akcent Jana Kępska, w tytule proszę podać nazwisko słuchacza oraz o jaki kurs chodzi).
Kursanci otrzymają fakturę VAT lub potwierdzenie wpłaty. Terminowe wpłynięcie opłaty za kurs jest równoznaczne z potwierdzeniem zapłaty i gwarantuje słuchaczowi miejsce na kursie.

Terminy płatności oraz dane do przelewu można znaleźć w zakładce Cennik na stronie internetowej.

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Archiwum bloga