Dziś przedstawie kolejne przysłowie, które w języku czeskim jest niemal identyczne:

Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. = Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Np. Vidíš, já jsem ti to říkala, že se celá situace může obrátit proti tobě. Kdo jinému jámu kopá… (nie trzeba wypowiadać w całości, każdy zrozumie).