Końcówka “-ák”

Dziś odpoczniemy od homonimów i obejrzymy sobie jeden z typowych elementów języka potocznego (mówionego), z tzw. obecné češtiny. Dzięki końcówce “-ák” dochodzi do skrócenia dwóch wyrazów w jeden, w dodatku nowe słowo uzyskuje nacechowanie potoczne.

np. šopák – šopský salát
hlavák – hlavní nádraží
bavorák – auto BMW nebo alkoholický nápoj cola s rumem
smažák – smažený sýr
řidičák – řidičský průkaz
Václavák – Václavské náměstí
Mírák – Mírové náměstí