Přejeme všem kurzantům a přátelům Akcentu klidné prožití Velikonoc v kruhu rodiny

a brzy na shledanouVesele Velikonoce

tým Akcentu