Všem posluchačům a přátelům Akcentu přejeme veselé Velikonce,

2014-07-21 14.51.25

lektoři Jana, Marianna, Agnieszka, Jakub, Kasia a Monika