Ostatnio omawiałam pojęcia “legrace, sranda, bžunda” itd.
Dziś pozostaniemy w tym polu znaczeniowym, chociaż nie do końca.

Słówko na dziś brzmi fór, fóry. Oczywiście pierwsze znaczenie prawdopodobnie znacie – żart, dowcip.

1) Fór – żart  np. Kdo mi nasypal tu sůl do kafe? Co je to za (blbý) fóry?
To si děláš legraci? To má být fór, ne?
2) dělat fóry – krygować się, ściemniać, udawać
np. Hele, nedělej fóry. Vím, že ti na Kamile záleží, tak tam pojď a uvidíš.
Můj táta vždycky na Vánoce dělá fóry. Musíme ho prosit, přemlouvat, nejmíň třikrát zvát, aby určitě přijel a teprve potom je šance, že se snad opravdu objeví. Přitom víme, že na to čeká a sám by být nechtěl.