Dziś przedstawiam kolejny śmieszny przykład z naszych pokrewnych języków.
Záchod po czesku oznacza bowiem ubikację. A więc:

záchod – ubikacja
np. Jdu na záchod. – Idę do ubikacji (a nie na zachód)
Na záchodě nebyl papír. – W ubikacji nie było papieru.

západ – zachód
np. Fouká západní vítr. – Wieje zachodni wiatr.
Na západní frontě klid. – Na Zachodzie bez zmian. (tytuł książki)