1/ Najdokładniejszym odpowiednikiem dla tego frazeologizmu jest czeskie “sýčkovat“. Sýček jest bowiem sowa pójdźka – kiedyś ludzie wierzyli, że jej głos oznacza, że zdarzy się coś złego.

Np. Dnes se mi zdálo, že spadlo letadlo a Honza má zítra letět na dovolenou. – Nesýčkuj! Tvoje sny nic neznamenají, prostě se o něj bojíš, a proto se ti o tom zdálo.

2/ Drugą możliwość przedstawuje czeski frazeologizm “malovat čerta na zeď“, czyli być pesymistą, przewidywać negatywne skutki.

Np. Do pátku musíme skončit ten projekt. – To určitě nestihneme a můžeme se rozloučit s prémiemi. – Nemaluj hned čerta na zeď! Ještě máme 4 dny, to určitě zvládneme!