Uważać – czyli dávat pozor, można w języku potocznym powiedzieć nieco inaczej:

Dávat bacha  – np. Dávej bacha, ten žebřík je už dost starý, ať nespadneš.