Jak powiedzieć po czesku „trząść się ze strachu„?

Mamy do wyboru dosłowne „třást se strachy” albo ładniejsze „tetelit se strachy” 

 lub frazeologizmus „třást se jako osika„.

Np. Šel na zkoušku a tetelil se strachy/ třásl se celý jako osika.