Dla tej ładnej metafory w języku polskim mamy aż 4 podobne w języku czeskim. Zróbcie ankietkę wśród znajomych Czechów, które z tych określeń najczęściej używają. Wśród moich znajomych wyszła następująca kolejność:

1. możliwość to: “spát jako zabitej

2. możliwość: ” spát jako když ho do vody hodí

3. możliwość: “spát jako dudek

4. możliwość: “spát jako špalek

I jeszcze przykładowe zdania: “Marcel spal jako zabitej – neslyšel, že Michala už dávno odešla.”

“Děti spaly jako když je do vody hodí, po celém dnu chození byly strašně unavené.”

“V noci byla bouřka, ale spal jako dudek/špalek a nevěděl o ničem.”