Dla tej ładnej metafory w języku polskim mamy aż 4 podobne w języku czeskim. Zróbcie ankietkę wśród znajomych Czechów, które z tych określeń najczęściej używają. Wśród moich znajomych wyszła następująca kolejność:

1. możliwość to: „spát jako zabitej

2. możliwość: ” spát jako když ho do vody hodí

3. możliwość: „spát jako dudek

4. możliwość: „spát jako špalek

I jeszcze przykładowe zdania: „Marcel spal jako zabitej – neslyšel, že Michala už dávno odešla.”

„Děti spaly jako když je do vody hodí, po celém dnu chození byly strašně unavené.”

„V noci byla bouřka, ale spal jako dudek/špalek a nevěděl o ničem.”