Dziś pokażę parę słów”, które w języku potocznym oznaczają “śmiać się”. Drugie dwa wyrazy oprócz potoczności mają także cechy języka slangowego, młodzieżowego. Znaczeniowo są wszystkie synonimiczne – opisują głośny śmiech, wielki ubaw.

1) řehtat se – np. Petr celý večer vyprávěl vtipy, kterým jsme se strašně řehtali.
2) řehnit se – np. Proč se tak řehníš? Řekl jsem snad něco směšného?
3) tlemit se – np. Už z dálky jsem viděl, že se tlemí. Asi si vyprávěly, jak jsem před nimi minule uklouznul.
4) chlámat se – np. Na Silvestra jsme šli na kopec a chlámali se, že se nám to klouže.