W języku czeskim także używany jest podobny frazeologizm o tym samym znaczeniu – “růst jako z vody“.

Np.: Honzíku, už jsem tě dlouho neviděla, ty rosteš jako z vody! Do které třídy chodíš? Aha, už do třetí…