Dziś możecie się pośmiać z czeskiego, bo w języku czeskim takie wyolbrzymianie problemów określa się jako:

dělat z komára velblouda – np. Vždyť se nic nestalo, je to jen rozbitá sklenička. Nedělej hned z komára velblouda.