Ten idiom jest taki sam jak po polsku, brzmi “přimhouřit na něco oko”.

Np. Měl jsi štěstí, že profesor přimhouřil oko, že ještě nemáš zkoušku z geologie. Musíš si ji co nejdřív dodělat, protože přístě už nemusí mít tak dobrou náladu…