Płyn (po polsku) można łatwo zamienić z czeskim wyrazem “plyn”, ale uwaga…

plyn (cz) = gaz (pl)

płyn (pl) = tekutina (cz)

Np. Jeď na plný plyn! = Gazu, szybko!

Každý by měl vypít alespoň 2 litry tekutin denně. = Każdy powinien wypić chociaż 2 litry płynów dziennie.