W języku potocznym mamy do określenia “nic nie wiedzieć” kilka możliwości:

1) vědět houby np. Prosím tě, radši nic neříkej. Ty víš houby, jaký to je mít dvojčata.

2) vědět kulový np. Věděl kulový, ale dlouze vyprávěl, jak by se měl tento problém vyřešit.

3) vědět prd/ prdlajs/ hovno (wulgarne) np. Staří často tvrdí, že mladí vědí o životě prd, protože mají ještě málo zkušeností.