Niedawno Walentynki, więc powtórzmy sobie, jak powiedzieć, że ktoś kogoś kocha, jest zakochany, chodzi z kimś itp.

Zakochać się w kimś – zamilovat se do někoho (pozor do + 2.p.)

Np.: Zamiloval se do ní na první pohled.

 

Kochać kogoś –  milovat někoho

Np.: Milovala svého manžela celý život.

 

Chodzić z kimś – chodit s někým (pozor “s” +7.p. kým, čím, v češtině “z” je + 2.p. koho, čeho)

Np. Tomáš chodí s Lenkou už skoro 2 roky.