Pozostając w tematyce biznesowej, jeżeli mówimy o jakieś firmie, że upadła, nie możemy użyć tak samo brzmiącego czeskiego słowa “upadnout“, bo oznacza ono “przewrócić się“.

Np. Upadla jsem včera na schodech. (Przewróciłam się wczoraj na schodach.)

Natomiast dla polskiego upaść / splajtować będzie odpowiednikiem czeskie “zkrachovat“.

Np. Většina nově založených firem zkrachuje do 2 nebo 5 let od založení. (Większość nowo otwartych firm splajtuje do 2 czy 5 lat od ich założenia.)