Co prawda dzisiejszy frazeologizm dotyczył głównie czasów pisania na maszynie, bo było ono znacznie głośniejsze i typowe stukanie opisywanie było jako “DATLOVÁNÍ”.

Można go użyć również w dzisiejszych czasach do określenia pisania na komputerze, w znaczeniu wystukać.

DATEL = DZIĘCIOŁ

 

Np. Kde je Martina? – Datluje u sebe v pokoji. Musí do zítra přepsat 10 stránek na počítači.