Nawiązując do poprzedniego wpisu, jeżeli ktoś nam jest winien (visí) i póżniej wyrównamy swoje rachunki, mówimy “být si kvit”.

Np. S Odrou jsme se už vyrovnali = S Ondrou jsme sikvit.