Dziś coś praktycznego – jak powiedzieć po czesku numer PESEL?

Jest to  “rodné číslo” – (jakby numer urodzenia)

 

Np.: V bance jsem musel vyplnit formulář s mou adresou a rodným číslem.

Podle rodného čísla poznáte, kdo se narodil v jakém roce, dni a měsíci.