Oprócz dosłownego tłumaczenia “jit spat” używamy w języku potocznym (ale praktycznie wyłacznie przy kontakcie z dziećmi) określenia “jít do hajan” albo synonimiczne “jít na kutě“.

Np. Děti, už je pozdě, jděte do hajan!

Pavlíku, už je čas jít na kutě, jinak budeš ráno unavený.