Oprócz dosłownego tłumaczenia „jit spat” używamy w języku potocznym (ale praktycznie wyłacznie przy kontakcie z dziećmi) określenia „jít do hajan” albo synonimiczne „jít na kutě„.

Np. Děti, už je pozdě, jděte do hajan!

Pavlíku, už je čas jít na kutě, jinak budeš ráno unavený.