Na dziś przygotowałam kolejny frazologizm, którego często używa się zarówno po polsku jak i po czesku.

Kroplę, która przepełnia czarę tłumaczymy na czeski po prostu jako „poslední kapka„.

A więc „To, co powiedziałeś, było kroplą, która przepełniła czarę” można powiedzieć po czesku: „To, co jsi řekl, byla poslední kapka, (která přetekla).