Końcówka “-ka”
Podobnie jak “- ák” dla rzeczowników rodzaju męskiego pełni taką funkcję końcówka “-ka” dla rodzaju żeńskiego. Czyli skraca wyraz i dodaje nacechowanie potoczne.

Np. cestovka – cestovní kancelář
realitka – realitní kancelář
základka – základní škola
zdrávka – zdravotní škola
rychlovka – něco na rychlo