Końcówka „-ka”
Podobnie jak „- ák” dla rzeczowników rodzaju męskiego pełni taką funkcję końcówka „-ka” dla rodzaju żeńskiego. Czyli skraca wyraz i dodaje nacechowanie potoczne.

Np. cestovka – cestovní kancelář
realitka – realitní kancelář
základka – základní škola
zdrávka – zdravotní škola
rychlovka – něco na rychlo